5:05 chiều - Thứ Ba Tháng Mười 16, 2018

Liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế Ứng dụng – CETAR

Phòng B112, Nhà B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận  7, TP. HCM
Điện thoại: (08) 22 456 434
Di động: 0909 54 98 91
Fax: (08) 37 755 055
Email: caer@tdt.edu.vn                        
Website: http://caer.tdt.edu.vn