Tác phong và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng
6:06 chiều - Thứ Ba Tháng Tám 14, 2018

Tác phong và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

1. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC:

Đáp ứng yêu cầu của Doanh nghiệp đối với vị trí phát triển khách hàng. Giúp học viên xây dựng tác phong bán hàng chuyên nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh. Nâng cao khả năng giao tiếp bán hàng và tiếp cận khách hàng tiềm năng, giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Doanh nghiệp.

 • Học viên nhận diện được công việc là một chuyên viên quan hệ khách hàng một cách rõ ràng cụ thể.
 • Xây dựng tác phong bán hàng chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính và ngành nghề kinh doanh khác.
 • Hoàn thiện kỹ năng bán hàng được xây dựng nên tảng lý thuyết và tình huống thực tế.
 • Nâng cao sự tự tin trong giao tiếp bán hàng và định hướng công tác bán hàng một cách khoa học và hợp lý.
 • Có khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng, giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của Doanh nghiệp, khai thác hiệu quả các sản phẩm ngân hàng.

2. NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC:

Kỹ năng giao tiếp

 • Giới thiệu chung về bảng mô tả công việc và học tác phong chuyên nghiệp trong bán hàng.
 • Ngôn ngữ hình thể trong bán hàng.
 • Kỹ năng chăm sóc và phục vụ khách hàng.

Quy trình và kỹ bán hàng

 • Kỹ năng bán hàng qua điện thoại.
 • Kỹ năng bán chéo sản phẩm.
 • Kỹ năng kết thúc bán hàng.

3. THỜI LƯỢNG: 02 tháng

4. HỌC PHÍ:

 • Trọn khóa: 700.000đ
 • Giảm 10% cho đối tượng là học sinh – sinh viên

5. ĐĂNG KÝ HỌC:

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng
Phòng B112, Nhà B, Đại học Tôn Đức Thắng
Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 08-22 456 434  hoặc  0909 54 98 91
Email: caer@tdt.edu.vn