Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Xuất nhập khẩu) | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng
6:06 chiều - Thứ Ba Tháng Tám 14, 2018

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Xuất nhập khẩu)

1. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

Trang bị cho học viên nghiệp vụ Xuất nhập khẩu của các Doanh nghiệp. Kiểm tra chứng từ thanh toán quốc tế tại các Ngân hàng thương mại. Soạn thảo hợp đồng ngoại thương, nắm vững các loại hồ sơ và thủ tục  xuất nhập khẩu. Đặc biệt học viên sẽ được hướng dẫn và thực hành một cách thuần thục kê khai hải quan điện tử.

2. NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC: Gồm 03 học phần chia thành 05 chuyên đề:

  • Chuyên đề 1: Hợp đồng ngoại thương, hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu
  • Chuyên đề 2: Thư thương mại.
  • Chuyên đề 3: Lựa chọn, thuê các phương tiện vận tải, giao nhận xuất nhập khẩu.
  • Chuyên đề 4: Các công cụ và phương tiện thanh toán quốc tế
  • Chuyên đề 5: Kê khai hải quan điện tử (Sử dụng phần mềm ECUSNET4)

         Đặc biệt: Học viên được Trung tâm tổ chức đi thực tế tại Cảng

3. THỜI GIAN HỌC: 2.5 tháng

4. HỌC PHÍ:

  • Trọn khóa: 1.500.000đ
  • Giảm 10% cho đối tượng là học sinh – sinh viên

5. ĐĂNG KÝ HỌC:

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng
Phòng B112, Nhà B, Đại học Tôn Đức Thắng
Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 08-22 456 434  hoặc  0909 54 98 91
Email: caer@tdt.edu.vn