5:00 chiều - Thứ Ba Tháng Mười 16, 2018

Chuyên viên quan hệ khách hàng

1. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

Trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng thực hành thẩm định và phân tích tín dụng ngân hàng: bao gồm cả khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên có đầy đủ khả năng nhận định, thu thập hồ sơ, phân tích và đề xuất để ra quyết định cấp tín dụng

  • Học viên hiểu rõ các phương pháp thu thập thông tin
  • Có khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng, giới thiệu và thuyết  phục khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng, khai thác hiệu quả các sản phẩm ngân hàng.
  • Học viên hiểu rõ các phương pháp thẩm định
  • Học viên hiểu rõ các phương pháp phân tích tín dụng
  • Học viên có khả năng lập tờ trình tín dụng đề xuất cấp tín dụng

2. NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC:

  •  Học phần 1: Kiến thức Pháp luật, Kiến thức sản phẩm; kỹ năng và thực hành thẩm định tín dụng
  • Học phần 2: Bồi dưỡng kiến thức thẩm định tài sản đảm bảo là bất động sản
  • Học phần 3: Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

3. THỜI GIAN HỌC: 03 tháng

4. HỌC PHÍ:

  • Trọn khóa: 2.000.000đ
  • Giảm 10% cho đối tượng là học sinh – sinh viên

5. ĐĂNG KÝ HỌC:

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng
Phòng B112, Nhà B, Đại học Tôn Đức Thắng
Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 08-22 456 434  hoặc  0909 54 98 91
Email: caer@tdt.edu.vn