Đội ngũ giảng dạy | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng
6:06 chiều - Thứ Ba Tháng Tám 14, 2018

Đội ngũ giảng dạy

Đội ngũ giảng viên của CETAR có chuyên môn cao và có kinh nghiệm về nội dung giảng dạy. Họ đã chứng minh kiến thức về chuyên môn của họ là kiến thức có được từ kinh nghiệm thực tế. Họ sử dụng những phương pháp giảng dạy tích cực, khuyến khích thảo luận và chia sẻ thông tin giữa các học viên. Tài liệu dành cho khóa học được thiết kế dựa trên cơ sở xác định nhu cầu tập huấn được thực hiện trước mỗi khóa học. Giảng viên sẵn sàng điều chỉnh phương pháp tập huấn của họ để phù hợp với nhu cầu của học viên trong suốt khóa học.