Tổng quan về CETAR | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng
6:06 chiều - Thứ Ba Tháng Tám 14, 2018

Tổng quan về CETAR

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO KINH TẾ ỨNG DỤNG
CENTER FOR ECONOMIC TRAINING AND APPLICATION RESEARCH
CETAR

——————————-

I. CHỨC NĂNG:

  • Nghiên cứu khoa học về đầu tư tài chính, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính.
  • Chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp, tổ chức đã đặt hàng hoặc có nhu cầu.
  • Tư vấn quản lý tài chính doanh nghiệp, đầu tư chứng khoán.
  • Thực hiện các khóa huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn trong lĩnh vực tài chính.
  • Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, nhà nước.
  • Hợp tác với các Viện nghiên cứu, trường Đại học, các trung tâm, các tổ chức trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp luật định.

II. PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN:

Sử dụng phương tiện, phần mềm ứng dụng đặc thù chú trọng vào thực hành, hướng vào nhu cầu thực tế của Xã hội.

III. CÁC KHÓA HỌC ĐƯỢC MỞ THƯỜNG XUYÊN:

 1. Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp (Teller)
2. Thực hành kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Xuất nhập khẩu)
3. Chuyên viên quan hệ khách hàng (Phát triển khách hàng, tín dụng)
4. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp (Sản phẩm, dịch vụ tài chính)
5. Bồi dưỡng kế toán trưởng.

 IV. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO:

Đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp liên quan đến quản trị sản xuất, quản trị cung ứng, an toàn và bảo hộ lao động. Đặc biệt, tư vấn và xây dựng chương trình đào tạo đặc biệt theo yêu cầu của doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng.

—————————————————————————————————————————————————————–

Liên hệ: 

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế Ứng dụng.
Địa chỉ: Phòng B112, Nhà B, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận  7, TP. HCM
Điện thoại: (08) 22 456 434.                Fax: (08) 37 755 055
Email: caer@tdt.edu.vn                         Website: http://caer.tdt.edu.vn