5:05 chiều - Thứ Ba Tháng Mười 16, 2018

Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí

 Thông báo tuyển dụng của BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sinh viên có nhu cầu liên hệ: Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp và Cựu sinh viên – Phòng C003 gặp Thầy Bảo

Xem thông tin chi tiết tại đây

Stt

Vị trí thực tập

Số lượng

Trình độ

Yêu cầu

Nam

Nữ

TC

ĐH

1 Hành chính văn phòng 3 X X Chuyên ngành nhân sự, quản trị k.doanh, Luật.
2 Kế toán 3 X Chuyên ngành kế toán.
3 Phòng nhân sự 01 X X Chuyên ngành nhân sự, quản trị k.doanh.
4 Nhân viên phòng hành chính-nhân sự 01 X X Chuyên ngành QTKD, vi tính tốt, nhanh nhẹn.
5 Nhân viên phòng vật tư 01 X X Khối ngành kinh tế,QTKD, ngoại thương
6 Điều độ xe 01 X X Chuyên ngành kinh tế.
7 Nhân viên phòng hành chính 02 X X Chuyên ngành Luật, Quản trị nhân lực.
8 Phòng nghiệp vụ 01 X X Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế. Nói, viết tiếng anh lưu loát; có ngoại hình.
9 Kế toán viên 02 X X Chuyên ngành tài chính kế toán
10 Phòng hành chính nhân sự 01 X X Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh.
11 Xử lý nước thải 03 X X Chuyên ngành kỹ thuật môi trường.
12 Hành chính nhân sự 02 02 X X Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin.

No comments yet.

Leave a Reply