Thông báo mở khóa “Phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán” | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng
6:06 chiều - Thứ Ba Tháng Tám 14, 2018

Thông báo mở khóa “Phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – CAER và nhằm hỗ trợ sinh viên tham gia vòng 3 cuộc thi “Tài năng chứng khoán 2016” do Khoa Tài chính ngân hàng tổ chức. Trung tâm CAER lên kế hoạch mở khóa học “Phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán” với nội dung như sau:

Thời gian: ngày 06 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Phòng B404

Đối tượng: Sinh viên tham gia vòng 3 cuộc thi “Tài năng chứng khoán 2016”

Nội dung:

  1. 1.      Phân tích cơ bản:
  • Phân tích kinh tế vĩ mô.
  • Phân tích ngành, lựa chọn cổ phiếu.
  • Các phương pháp phân tích cơ bản.
  1. 2.      Phân tích kỹ thuật:
  • Các mô hình đầu tư: mô hình nến, mô hình đầu vai, … 
  • Những điều cần tránh khi lựa chọn cổ phiếu đầu tư.
  • Hướng dẫn cách tạo tài khoản đầu tư ảo.

Giảng viên:

  • ThS. Nguyễn Anh Kiệt – Chuyên gia từ Công ty chứng khoán SSI
  • ThS. Lê Bảo Thy – Trưởng bộ môn Tài chính, Khoa TCNH

Học phí: Miễn phí

Chứng chỉ/Chứng nhận: Không cấp Chứng chỉ/Chứng nhận

Đăng ký tham gia: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/03/2016 tại Phòng B007

 

No comments yet.

Leave a Reply