3:21 chiều - Thứ Hai Tháng Ba 20, 2997

Monthly Archives: Tháng Năm 2016

tech-3

Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí

 Thông báo tuyển dụng của BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên có nhu cầu liên hệ: Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp và Cựu sinh viên – Phòng C003 gặp...
tech-3

Agribank Nam Sài Gòn thông báo tuyển dụng

Ngân hàng Agribank Nam Sài Gòn thông báo tuyển dụng: Vị trí: Nhân viên hướng dẫn khách hàng tại sảnh giao dịch của Phòng Kế toán Ngân quỹ Yêu cầu:  - Có ngoại hình cân đối, hình thức đẹp...
tech-3

Thông báo kế hoạch huấn luyện và phỏng vấn sinh viên tham gia “Học kỳ Sacombank 2016″

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – CAER và nhằm huấn luyện sinh viên tham gia ứng tuyển chương trình “Học kỳ Sacombank 2016”. Chương trình...
tech-3

Thông báo kế hoạch huấn luyện cho sinh viêm tham gia “Học kỳ Sacombank 2016″

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – CAER và nhằm huấn luyện sinh viên các nội dung cơ bản để có thể tham gia chương trình “Học kỳ Sacombank...