5:55 chiều - Thứ Ba Tháng Mười 16, 2018

Archive: Lịch học - Lịch thi Subscribe to Lịch học - Lịch thi

tech-3

Khai giảng lớp Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Xuất nhập khẩu) – Khóa 13 – 07/06/2015

Mục tiêu khóa học:  Trang bị cho học viên nghiệp vụ xuất nhập khẩu của các Doanh nghiệp, kiểm tra chứng từ của bộ phận thanh toán quốc tế tại các Ngân hàng thương mại. Thuần thục kê...
tech-3

Thông báo lịch học của lớp Xuất nhập khẩu – khóa 12 – Khai giảng ngày 08/03/2015

Trung tâm CEAR xin thông báo lịch học của lớp Xuất nhập khẩu khóa 12 như sau: THỨ NGÀY THỜI GIAN Phòng Ghi chú Chủ nhật 08/03/2015 7:30 – 12:00 (Ca 1 + Ca 2) B603 Buổi 1 + 2 Chủ...
tech-3

Thông báo lịch học của lớp Xuất nhập khẩu khóa 11-Khai giảng ngày 28/09/2014

Trung tâm CEAR xin thông báo lịch học của lớp Xuất nhập khẩu khóa 11 như sau: THỨ NGÀY THỜI GIAN Phòng Ghi chú Chủ nhật 28/09/2014 7:30 – 12:00 (Ca 1 + Ca 2) B603 Buổi 1 + 2 Chủ...
tech-3

Thông báo lịch học của lớp Xuất nhập khẩu khóa 10-Khai giảng ngày 23/02/2014

Trung tâm CEAR xin thông báo lịch học của lớp Xuất nhập khẩu khóa 10 như sau: THỨ NGÀY THỜI GIAN Phòng Ghi chú Chủ nhật 23/02/2014 7:30 – 12:00 (Ca 1 + Ca 2) B603 Buổi 1 + 2 Chủ...
tech-3

Lịch thi, danh sách thi cuối khóa lớp Xuất nhập khẩu – Khóa 09

Trung tâm CAER xin thông báo lịch thi cuối khóa lớp Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Xuất nhập khẩu) khóa 09 Thời gian thi: 13h00-16h00, chủ nhật ngày 08/12/2013 Phòng thi: Phòng B603 – Nhà B, lầu...
tech-3

Lịch học lớp Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (XNK) khóa 09

Trung tâm Caer xin thông báo lịch học của lớp Xuất nhập khẩu khóa 09 như sau: THỨ NGÀY THỜI GIAN Phòng Ghi chú Chủ nhật 03/11/2013 12:30 – 17:30 (Ca 3 + Ca 4) B603 Buổi 1 + 2 Chủ...
tech-3

Lịch thi, danh sách thi cuối khóa lớp Xuất nhập khẩu K08

  Thông báo lịch thi cuối khóa lớp Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Xuất nhập khẩu) khóa 08 Thời gian: 13h00-16h00, ngày 27/10/2013 Địa điểm: Phòng B603 Danh sách học viên thi cuối khóa: ...