3:21 chiều - Thứ Hai Tháng Ba 20, 2671

Archive: Các lớp sắp khai giảng Subscribe to Các lớp sắp khai giảng

tech-3

Chiêu sinh khóa học “Thực hành nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương (xuất nhập khẩu)” khóa 02 khai giảng 26/06/2012

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO KINH TẾ ỨNG DỤNG (CAER) CHIÊU SINH KHÓA HỌC “THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT NGOẠI THƯƠNG” (KHÓA HỌC  XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ) 1.  Thông tin khóa học: Khai...
tech-3

Chiêu sinh khóa học “Tác phong, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” khai giảng 06/2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO KINH TẾ ỨNG DỤNG (CAER) CHIÊU SINH KHÓA HỌC “TÁC PHONG, KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP” 1.  Thông tin khóa học: Khai giảng: Dự...
tech-3

Chiêu sinh khóa học “Chuyên viên quan hệ khách hàng (Tín dụng)” khóa 04 khai giảng 06/2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO KINH TẾ ỨNG DỤNG (CAER) CHIÊU SINH KHÓA HỌC “CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG” (TÍN DỤNG) 1. Thông tin khóa học: Khai giảng: Dự...
tech-3

Chiêu sinh khóa học Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp – BANK TELLER khóa 04 khai giảng 06/2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO KINH TẾ ỨNG DỤNG (CAER) CHIÊU SINH KHÓA HỌC “GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP – BANK TELLER” 1.  Thông tin khóa...