Các lớp sắp khai giảng | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng
6:06 chiều - Thứ Ba Tháng Tám 14, 2018

Archive: Các lớp sắp khai giảng Subscribe to Các lớp sắp khai giảng

tech-3

Thông báo kế hoạch huấn luyện và phỏng vấn sinh viên tham gia “Học kỳ Sacombank 2016″

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – CAER và nhằm huấn luyện sinh viên tham gia ứng tuyển chương trình “Học kỳ Sacombank 2016”. Chương trình...
tech-3

Thông báo kế hoạch huấn luyện cho sinh viêm tham gia “Học kỳ Sacombank 2016″

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – CAER và nhằm huấn luyện sinh viên các nội dung cơ bản để có thể tham gia chương trình “Học kỳ Sacombank...
tech-3

Thông báo mở khóa “Phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – CAER và nhằm hỗ trợ sinh viên tham gia vòng 3 cuộc thi “Tài năng chứng khoán 2016” do Khoa Tài chính ngân...
tech-3

Thông báo mở khóa học ngắn hạn “Tổng quan về thị trường chứng khoán”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – CAER và nhằm hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi “Tài năng chứng khoán 2016” do Khoa Tài chính ngân hàng...
tech-3

Chiêu sinh khóa “Bồi dưỡng Kế toán trưởng HCSN”khóa 14 tại Tp.HCM

Căn cứ nhu cầu thực tế của các đơn vị và học viên tại Tp.Hồ Chí Minh. Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức chiêu sinh khóa “Bồi...
tech-3

Khai giảng khóa học Kỹ năng trình chiếu, thuyết trình và báo cáo

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng (CAER) và nhằm hỗ trợ các nhóm sinh viên Khoa Tài chính ngân hàng tham gia nghiên cứu khoa học, Trung tâm tổ...
tech-3

Khai giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng trình bài báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng (CAER) và nhằm hỗ trợ các nhóm sinh viên Khoa Tài chính ngân hàng tham gia nghiên cứu khoa học, Trung tâm tổ...
tech-3

Chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Kế toán trưởng” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Kế toán trưởng” tại Thành phố Hồ Chí Minh với những nội...
tech-3

Chiêu sinh Khóa Nghiệp vụ khai báo Thuế – Khai giảng tháng 5/2014

Chiêu sinh Khóa Nghiệp vụ khai báo Thuế Mục tiêu khóa học: Giới thiệu cho học viên nắm về hoá đơn tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp, kiểm soát và tập hợp hoá đơn tài chính phục...
tech-3

Chiêu sinh khóa Giao dịch viên – Khóa 10 – Khai giảng tháng 5/2014

Chiêu sinh khóa Giao dịch viên – Khóa 10 Mục tiêu khóa học: Giúp học viên thực hiện nghiệp vụ của Giao dịch viên ngân hàng (Teller), kỹ năng giao tiếp, nắm chắc các sản phẩm dịch vụ của...