3:21 chiều - Thứ Hai Tháng Ba 20, 2975

Archive: Chiêu sinh Subscribe to Chiêu sinh

tech-3

TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP – THÁNG 09/2013

THÔNG BÁO CHIÊU SINH  Khai giảng hàng tháng (Áp dụng từ tháng 09 năm 2013) Chứng chỉ: Do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp, có giá trị trên toàn quốc. Giảng viên: Là các giảng viên giàu kinh...
tech-3

Khai giảng lớp Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – Khóa 06 – Dự kiến 06/2013

CHIÊU SINH KHÓA HỌC “CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG” (TÍN DỤNG NGÂN HÀNG) 1/ Thông tin khóa học: § Khai giảng: Dự kiến tháng 06/2013 § Thời lượng: 22 buổi. § Chi phí khóa học: 1.800.000đ/khóa. §...
tech-3

Khóa học Thực hành kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương – khóa 07 Khai giảng 01/06/2013

CHIÊU SINH KHÓA HỌC “THỰC HÀNH KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG” – khóa 07 (KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ) 1.  Thông tin khóa học: Khai giảng: ngày 01/06/2013. Lớp học không quá 25 học...
tech-3

Khóa học Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp – khóa 09 Khai giảng đầu tháng 06/2013

Khóa học “Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp” – khóa 09 khai giảng Đầu tháng 06/2913  CHIÊU SINH KHÓA HỌC “GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP – BANK TELLER” 1.  Thông tin khóa học: Khai...
tech-3

Khóa học Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp – khóa 08 Khai giảng 23/03/2013

Khóa học “Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp” – khóa 08 khai giảng ngày 23/03/2013  CHIÊU SINH KHÓA HỌC “GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP – BANK TELLER” 1.  Thông tin khóa học: Khai giảng: 23/03/2013 Lớp...
tech-3

Khóa học “Nghiệp vụ thực hành Xuất nhập khẩu” khóa 06 Dự kiến khai giảng Đầu tháng 3/2013

CHIÊU SINH KHÓA HỌC “NGHIỆP VỤ THỰC HÀNH XUẤT NHẬP KHẨU” – khóa 06 (KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ) 1.  Thông tin khóa học: Khai giảng: Dự kiến đầu tháng 3/2013. Lớp học không quá...
tech-3

Khóa học “Chuyên viên quan hệ khách hàng (Tín dụng ngân hàng)” – khóa 05 Khai giảng 23/03/2013

CHIÊU SINH KHÓA HỌC “CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG” (TÍN DỤNG NGÂN HÀNG) 1/ Thông tin khóa học: § Khai giảng: 23/03/2013. § Thời lượng: 22 buổi. § Chi phí khóa học: 1.800.000đ/khóa. § Lịch học...
tech-3

Khóa học Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp – khóa 07 khai giảng ngày 04/11/2012

Khóa học “Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp” – khóa 07 khai giảng ngày 28/10/2012  CHIÊU SINH KHÓA HỌC “GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP – BANK TELLER” 1.  Thông tin khóa học: Khai...
tech-3

Khóa học “Thực hành kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương” (Xuất nhập khẩu) khóa 04 khai giảng ngày 27/10/2012

CHIÊU SINH KHÓA HỌC “THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT NGOẠI THƯƠNG” – khóa 04 (KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ) 1.  Thông tin khóa học: Khai giảng: Dự kiến 27/10/2012. Lớp học không quá...
tech-3

Khóa học “Chuyên viên quan hệ khách hàng (Tín dụng ngân hàng)” – khóa 05 ngày 15/10/2012

CHIÊU SINH KHÓA HỌC “CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG” (TÍN DỤNG NGÂN HÀNG) 1/ Thông tin khóa học: § Khai giảng: Dự kiến 15/10/2012. § Thời lượng: 22 buổi. § Chi phí khóa học: 1.800.000đ/khóa. §...