3:21 chiều - Thứ Bảy Tháng Ba 20, 3075

Archive: Chiêu sinh Subscribe to Chiêu sinh

tech-3

Chiêu sinh Khóa Nghiệp vụ khai báo Thuế – Khai giảng tháng 5/2014

Chiêu sinh Khóa Nghiệp vụ khai báo Thuế Mục tiêu khóa học: Giới thiệu cho học viên nắm về hoá đơn tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp, kiểm soát và tập hợp hoá đơn tài chính phục...
tech-3

Chiêu sinh khóa Giao dịch viên – Khóa 10 – Khai giảng tháng 5/2014

Chiêu sinh khóa Giao dịch viên – Khóa 10 Mục tiêu khóa học: Giúp học viên thực hiện nghiệp vụ của Giao dịch viên ngân hàng (Teller), kỹ năng giao tiếp, nắm chắc các sản phẩm dịch vụ của...
tech-3

Chiêu sinh lớp Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Xuất nhập khẩu) – Khai giảng tháng 5/2014

Chiêu sinh lớp Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Xuất nhập khẩu) – Khóa 11     Mục tiêu khóa học:  Trang bị cho học viên nghiệp vụ xuất nhập khẩu của các Doanh nghiệp, kiểm tra chứng...
tech-3

Chiêu sinh khóa Sales Management – Khai giảng tháng 5/2014

Khai giảng khóa Sales Management-Khóa 02 Mục tiêu khóa học: Đáp ứng yêu cầu của Doanh nghiệp đối với các vị trí phát triển khách hàng. Giúp học viên xây dựng tác phong bán hàng chuyên nghiệp...
tech-3

Thông báo chiêu sinh khóa Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Khóa 09)

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn Đáp ứng ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng —————— Chiêu sinh khóa Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Xuất nhập khẩu) –...
tech-3

Khai giảng Khóa Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương – Khóa 08

Ngày 21/09/2013, Trung tâm CAER – Khai giảng khóa đào tạo  Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương – khóa 08  Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên nghiệp vụ xuất nhập khẩu của các Doanh...
tech-3

Chiêu sinh khóa Tác phong và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp – Khóa 01

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn Đáp ứng ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng —————— Khóa Tác phong và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Mục tiêu khóa học: Đáp...
tech-3

Chiêu sinh khóa Giao dịch viên ngân hàng – Khóa 10

Khóa Giao dịch viên ngân hàng Mục tiêu khóa học: Huấn luyện cho học viên thực hiện nghiệp vụ của Giao dịch viên ngân hàng (Teller), kỹ năng giao tiếp, nắm chắc các sản phẩm dịch vụ của...
tech-3

Chiêu khóa Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Xuất nhập khẩu) – Tháng 9/2013

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn Đáp ứng ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng —————— Khóa Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Xuất nhập khẩu) Mục tiêu khóa...
tech-3

Chiêu sinh Khóa Nghiệp vụ khai báo thuế – Tháng 9/2013

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn Đáp ứng ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng —————— Khóa Nghiệp vụ khai báo thuế Mục tiêu khóa học: Giới thiệu cho học...