Chiêu sinh | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng
6:06 chiều - Thứ Ba Tháng Tám 14, 2018

Archive: Chiêu sinh Subscribe to Chiêu sinh

tech-3

Thông báo kế hoạch huấn luyện và phỏng vấn sinh viên tham gia “Học kỳ Sacombank 2016″

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – CAER và nhằm huấn luyện sinh viên tham gia ứng tuyển chương trình “Học kỳ Sacombank 2016”. Chương trình...
tech-3

Thông báo kế hoạch huấn luyện cho sinh viêm tham gia “Học kỳ Sacombank 2016″

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – CAER và nhằm huấn luyện sinh viên các nội dung cơ bản để có thể tham gia chương trình “Học kỳ Sacombank...
tech-3

Thông báo mở khóa “Phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – CAER và nhằm hỗ trợ sinh viên tham gia vòng 3 cuộc thi “Tài năng chứng khoán 2016” do Khoa Tài chính ngân...
tech-3

Thông báo mở khóa học ngắn hạn “Tổng quan về thị trường chứng khoán”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – CAER và nhằm hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi “Tài năng chứng khoán 2016” do Khoa Tài chính ngân hàng...
tech-3

Chiêu sinh khóa “Bồi dưỡng Kế toán trưởng HCSN”khóa 14 tại Tp.HCM

Căn cứ nhu cầu thực tế của các đơn vị và học viên tại Tp.Hồ Chí Minh. Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức chiêu sinh khóa “Bồi...
tech-3

Khai giảng khóa học Kỹ năng trình chiếu, thuyết trình và báo cáo

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng (CAER) và nhằm hỗ trợ các nhóm sinh viên Khoa Tài chính ngân hàng tham gia nghiên cứu khoa học, Trung tâm tổ...
tech-3

Khai giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng trình bài báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng (CAER) và nhằm hỗ trợ các nhóm sinh viên Khoa Tài chính ngân hàng tham gia nghiên cứu khoa học, Trung tâm tổ...
tech-3

Chiêu sinh khóa Xuất nhập khẩu

tech-3

Khai giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Xuất nhập khẩu) – Khóa 12

Khai giảng lớp Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Xuất nhập khẩu) – Khóa 12   Mục tiêu khóa học:  Trang bị cho học viên nghiệp vụ xuất nhập khẩu của các Doanh nghiệp, kiểm tra chứng...
tech-3

Chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Kế toán trưởng” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Kế toán trưởng” tại Thành phố Hồ Chí Minh với những nội...