3:21 chiều - Thứ Sáu Tháng Ba 20, 2848

Author Archives: admin

tech-3

Khai giảng “Thực hành kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Xuất nhập khẩu thực tế)” – khóa 03 ngày 08/09/2012

CHIÊU SINH KHÓA HỌC “THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT NGOẠI THƯƠNG” (KHÓA HỌC  XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ) 1.  Thông tin khóa học: Khai giảng: Dự kiến 08/09/2012. Lớp học không quá 25 học viên. Thời...
tech-3

Khóa học “Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp” – khóa 06 khai giảng ngày 09/09/2012

 CHIÊU SINH KHÓA HỌC “GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP – BANK TELLER” 1.  Thông tin khóa học: Khai giảng: Dự kiến 09/09/2012. Lớp học không quá 25 học viên. Thời lượng: 18 buổi. Chi phí...
tech-3

Khai giảng lớp “Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp” – khóa 05

Trung tâm CAER thông báo các học viên lịch khai giảng lớp “Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp” – khóa 05 Lớp khai giảng vào lúc 7h15 ngày 22/07/2012 tại phòng B.603, nhà B, trường đại học...
tech-3

Khóa học “Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp” – khóa 05 khai giảng 22/07/2012

 CHIÊU SINH KHÓA HỌC “GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP – BANK TELLER” 1.  Thông tin khóa học: Khai giảng: Dự kiến 22/07/2012. Lớp học không quá 25 học viên. Thời lượng: 18 buổi. Chi phí...
tech-3

Khai giảng lớp “Thực hành kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (xuất nhập khẩu)” – khóa 02

Trung tâm CAER thông báo các học viên lịch khai giảng lớp “Thực hành kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương” – khóa 02 Lớp khai giảng vào lúc 18h00 ngày 28/06/2012 tại phòng B.603, nhà B,...
tech-3

Chiêu sinh khóa học “Thực hành nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương (xuất nhập khẩu)” khóa 02 khai giảng 26/06/2012

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO KINH TẾ ỨNG DỤNG (CAER) CHIÊU SINH KHÓA HỌC “THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT NGOẠI THƯƠNG” (KHÓA HỌC  XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ) 1.  Thông tin khóa học: Khai...
tech-3

Lịch khai giảng lớp Chuyên viên quan hệ khách hàng (Tín dụng) – khóa 04

Trung tâm CAER thông báo các học viên lịch khai giảng lớp Chuyên viên quan hệ khách hàng (Tín dụng ) – khóa 04. Lớp khai giảng vào lúc18h00 ngày 14/06/2012 tại phòng B.118, nhà B, trường đại học...
tech-3

Chiêu sinh khóa học “Tác phong, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” khai giảng 06/2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO KINH TẾ ỨNG DỤNG (CAER) CHIÊU SINH KHÓA HỌC “TÁC PHONG, KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP” 1.  Thông tin khóa học: Khai giảng: Dự...
tech-3

Chiêu sinh khóa học “Chuyên viên quan hệ khách hàng (Tín dụng)” khóa 04 khai giảng 06/2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO KINH TẾ ỨNG DỤNG (CAER) CHIÊU SINH KHÓA HỌC “CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG” (TÍN DỤNG) 1. Thông tin khóa học: Khai giảng: Dự...
tech-3

Chiêu sinh khóa học Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp – BANK TELLER khóa 04 khai giảng 06/2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO KINH TẾ ỨNG DỤNG (CAER) CHIÊU SINH KHÓA HỌC “GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP – BANK TELLER” 1.  Thông tin khóa...